Renungan Harian Katolik 3 Juli 2023

  • miki katolik
  • May 25, 2024

Renungan Harian Katolik 3 Juli 2023

infokatolik.id – Renungan Harian Katolik 3  Juli 2023

Berikut ini renungan harian katolik yang kami kutip dari channel Komsos Gereja Maria Bunda Karmel

Bacaan Pertama 3 Juli 2023

Efesus 2:19-22

Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.

Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan, yang rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh.

Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Syukur Kepada Allah.

Mazmur Tanggapan 3 Juli 2023

Ref. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil!

  1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa!
  2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.

Bait Pengantar Injil 3 Juli 2023

Lukas 24:32;2/4

Ref. Alleluya, alleluya, alleluya.

Yesus bersabda, “Hai Tomas, karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.”

Bacaan Injil 3 Juli 2023

Yohanes 20:24-29

Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya, Tomas, seorang dari kedua belas murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.

Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, “Kami telah melihat Tuhan!” tetapi Tomas berkata kepada mereka, “Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, aku sama sekali tidak akan percaya.”

Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang.

Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, “Damai sejahtera bagimu!” Kemudian Ia berkata kepada Tomas, “Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.”

Tomas menjawab kepada-Nya, “Ya Tuhanku dan Allahku!” Kata Yesus kepadanya, “Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.”

Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Renungan Harian Katolik 3 Juli 2023

Bacaan Injil hari ini Yohanes 20:24-29 Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya ketika Tomas tidak ada bersama-sama para murid lainnya.

Injil hari ini mengisahkan Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Ketika para rasul mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan, Tomas tidak mau percaya.

Tomas menuntut bukti yang nyata. Ia hanya mau percaya kalau bertemau sendiri dengan Tuhan dan melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya didalam lambung Yesus.

Tomas baru percaya setelah “melihat”. Ketika Yesus hadir di hadapannya, Tomas dengan rendah hati mengakui kebangkitan Tuhan.

Padahal sebelum wafat, Yesus sering menunjukkan mukjizat-mukjizat sebagai tanda ke-Ilahi-an-Nya kepada para murid – termasuk Tomas. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita juga mempercayai Yesus?

Tidak sedikit umat Kristiani yang mengaku percaya kepada Yesus, namun hanya percaya di mulut saja. Yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai “percaya kepada Yesus”.

Terkadang kita juga masih meragukan janji-janji Yesus yangn terdapat di dalam InjilNya. Kekhawatiran dan kecemasan, kebencian dan dendam, ketakutan, serta amarah merupakan tanda-tanda orang yang tidak benar-benar percaya kepada Yesus.

Banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, seringkali kita tidak mampu melihat peristiwa itu sebagai karya Allah.

Allah hadir dalam peristiwa, dalam kejadian dan dalam diri sesama, namun kita tidak mampu melihat Tuhan.

Injil hari ini mengajak kita untuk melihat aneka peristiwa dan juga bermacam ragam karya Allah melalui mata iman.

Ketika kita masih boleh membuka mata dan bangun di pagi hari serta melihat terang cahaya matahari, itulah mukjizat penunjuk karya besar Allah.

Doa Penutup

Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, kami bergembira pada Pesta Santo Tomas, rasul-Mu yang mengimani Putra-Mu sebagai Allah.

Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus, Putra-Mu, dan Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Demikianlah Bacaan Liturgi Katolik dan Renungan Harian Katolik Senin 3 Juli 2023 dari infokatolik.id, Berkah Dalem.

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *