Renungan Harian Katolik Jumat, 15 Oktober 2021

  • infokatolik
  • Jun 22, 2024
Renungan Harian Katolik Jumat, 15 Oktober 2021

Renungan Harian Katolik Jumat, 15 Oktober 2021

Pesta Santa Teresia dr Yesus

 

Renungan harian katolik untuk hari  ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita

Renungan Harian Katolik Jumat, 15 Oktober 2021

Bacaan Pertama     Roma Bab 4 : ayat 1 – ayat 8

Renungan harian katolik hari ini  Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma :

Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? “Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya: “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.”

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan     Mazmur 32:1-2.5.11

Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira

  • Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi!
    Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!
  • Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: “Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,” dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela
  • Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!

 

Bait Pengantar Injil       Mazmur Bab 33 : ayat 22

Tunjukanlah kiranya kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab pada-Mulah kami berharap

 

Bacaan Injil             Lukas Bab 12 : ayat 1 – ayat 7

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas :

Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: “Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia! Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit.

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Harian Katolik Singkat

Iman dan pengetahuan akan Tuhan bukan untuk Ajeng keren-kerenan sekedar membuat quotes dan sharing-sharing yang menarik. Melainkan untuk memperbaharui diri kita sendiri. Adakah kita semakin mengasihi semakin rendah hati Adakah Firman atau pengetahuan akan Allah tercermin dalam hubungan kita sesama?

Jika belum ada berilah tempat untuk mengasihi Allah dan sesama lebih lagi dan senantiasa selalu mempelajarinya dengan kasih. Janganlah kita takut bila belum bisa melakukan banyak hal Namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan membentuk kita dengan kasih karena Tuhan sangat mencintai kita, mengenal kita dan juga menjadikan kita berharga daripada banyak burung pipit.

 

Doa Renungan Harian Katolik

Tuhan Yesus terima kasih atas kasihmu kepada diri kami semoga kami mampu menyalurkan kembali kasihmu kepada sesama kami. Amin.

 

Demikianlah renungan harian katolik hari ini.  Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang tersedia disini  kumpulan doa 

 

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *