Renungan Harian Katolik Minggu, 29 November 2020

  • infokatolik
  • May 17, 2024
Renungan Harian Katolik Minggu, 29 November 2020

Renungan Harian Katolik Minggu, 29 November 2020

Renungan Harian Katolik Minggu, 29 November 2020

 

Bacaan Pertama       Yesaya Bab 63 : ayat 11b – ayat 17; Bab 64 :ayat 1.  ayat 3b – ayat 8

Pembacaan dari Kitab Yesaya :

Yes 63:16 Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya TUHAN, Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah “Penebus kami” sejak dahulu kala.

Yes 63:17 Ya TUHAN, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepada-Mu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu!

Yes 64:1 Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu

Yes 64:3 karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala!

Yes 64:4 Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia; hanya Engkau yang berbuat demikian.

Yes 64:5 Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kautunjukkan! Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa; terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala.

Yes 64:6 Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.

Yes 64:7 Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu; sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami.

Yes 64:8 Tetapi sekarang, ya TUHAN, Engkaulah Bapa kami! Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan      Mazmur 80:2ac.3b.15-16.18-19

Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. 

  • Mzm 80:2 (80-3) di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye! Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah untuk menyelamatkan kami.
  • Mzm 80:3 (80-4) Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
  • Mzm 80:15 (80-16) batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!

Mzm 80:16 (80-17) Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya; biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu!

  • Mzm 80:18 (80-19) maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.

Mzm 80:19 (80-20) Ya TUHAN, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.

 

Bacaan Kedua       1 Korintus Bab 1 : ayat 3 – ayat 3

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus :

1Kor 1:3 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

1Kor 1:4 Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus.

1Kor 1:5 Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan,

1Kor 1:6 sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu.

1Kor 1:7 Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karuniapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus.

1Kor 1:8 Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.

1Kor 1:9 Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia.

Demikianlah sabda Tuhan.

 

Bait Pengantar Injil       Mazmur Bab 85 : ayat 8

Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang dari pada-Mu.

 

Bacaan Injil                   Markus Bab 13 : ayat 33 – ayat 37

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus:

Mrk 13:33 “Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.

Mrk 13:34 Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.

Mrk 13:35 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta,

Mrk 13:36 supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.

Mrk 13:37 Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!”

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Singkat

Dari bacaan pertama ke bacaan ke dua kita diminta untuk percaya penuh kepada Tuhan Allah kita yang selalu menjaga kita dari segala yang jahat. Namun dalam bacaan injil kita juga diminta untuk berjaga-jaga agar Tuhan senantiasa dekat dengan kita dan menjaga kita selalu. Dan lagi cara untuk berjaga-jaga ialah berdoa selalu.

Karena kita sudah memasuki adven pertama, kita menyiapkan batin dengan mengaku dosa, dan lain-lain sebagainya. Kita menyiapkan diri kita menyambut pesta perayaan Tuhan Yesus yang hadir dalam diri kita pada pesta natal nanti.

 

Doa

Ya Bapa, saat ini sudah memasuki masa adven, dampingilah kami agar kami dapat menikmati masa adven ini dengan syahdu. Amin

 

Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang ada di link berikut https://infokatolik.id/category/kumpulan-doa 

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *