Renungan Harian Katolik Minggu, 31 Januari 2021

  • infokatolik
  • Feb 11, 2024
Renungan Harian Katolik Senin, 8 Maret 2021

Renungan Harian Katolik Minggu, 31 Januari 2021

 

Renungan harian katolik untuk hari ini, marilah kita bersiap diri dan mempersiapkan diri untuk membaca kitab suci yang sudah dipersiapkan daam renungan harian katolik hari ini.

Renungan Harian Katolik Minggu, 31 Januari 2021

 

Bacaan Pertama        Ulangan Bab 18 : ayat 15 – ayat 20

Renungan harian katolik hari ini Pembacaan dari Kitab Ulangan  :

Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan      Mazmur 95:1-2.6-7.8-9

Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.

  •  Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.

Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.

  • Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita.

Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara-Nya!

  • Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun,

pada waktu nenek moyangmu mencobai Aku, menguji Aku, padahal mereka melihat perbuatan-Ku.

 

Bacaan Kedua        1 Korintus Bab 7 : ayat 32 – ayat 35

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus  :

Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. Orang yang tidak beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan isterinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Bait Pengantar Injil       Matius Bab 4 : ayat 16

Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang.

 

Bacaan Injil               Markus Bab 1 : ayat 21 – ayat 28

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus :

Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak: “Apa urusan-Mu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah.”Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: “Diam, keluarlah dari padanya!” Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar dari padanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya: “Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahatpun diperintah-Nya dan mereka taat kepada-Nya.” Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea.

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Harian Katolik Singkat

Bacaan kali ini berbicara tentang nabi yang memberikan nasihat kepada kita. Para nabi pun sama seperti kita yang jika kita sudah mencoba memberi nasihat atau pengajaran baik kepada orang lain, kita biasa dan sering mendapat penolakan. Hal pertama yang perlu kita sikapi adalah janganlah kita patah semangat untuk memberi nasihat baik kepada orang. Biarkan kita tetap mendengarkan suara Tuhan untuk tetap bertahan dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan dihadapan-Nya. Kebaikan, kebenaran, nilai-nilai positif yang lain tetap perlu kita bagikan, kita sebarkan dan kita tanamkan agar semakin bertumbuh dan berkembang (semakin banyak). Kebaikan dan kebenaran tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Muncul penolakan adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima dengan besar hati, tetap langkah kita jangan sampai terhenti,

Selain memberi nasihat, sudah sepatutnya kita juga mempraktikan apa yang kita sebarkan. Dunia saat ini membutuhkan lebih dari sekedar pengajar. Dunia perlu melihat kesaksian dan kebenaran kasih Tuhan agar perubahan dan pertobatan dapat benar-benar terjadi dalam hidup kita.

 

Doa Renungan Harian Katolik

Tuhan Yesus, bimbinglah dan kuatkanlah kami dalam tiap langkah kami untuk giat dalam memberi nasihat baik kepada siapapun. Amin.

 

Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang ada di link berikut https://infokatolik.id/category/kumpulan-doa 

semoga doa doa dari renungan harian katolik membantu anda.

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *