Info dan Renungan Harian Katolik

Renungan Harian dan Info Seputar Katolik

Menu

Renungan Harian Katolik Rabu, 22 Desember 2020

December 22, 2020 | Bacaan & Renungan

Renungan Harian Katolik Rabu, 22 Desember 2020

 

Renungan Harian Katolik Rabu, 22 Desember 2020

 

Bacaan Pertama        Maleakhi Bab 3 : ayat 1 – ayat 4. Bab 4 : ayat 5 – ayat 6

Pembacaan dari Nubuat Maleakhi :

Mal 3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam.

Mal 3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.

Mal 3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.

Mal 3:4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.

Mal 4:5 Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu.

Mal 4:6 Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan      Mzm 25:4bc-5ab.8-9.10.14

Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.  

  • Mzm 25:4 Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku.

Mzm 25:5 Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.

  • Mzm 25:8 TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.

Mzm 25:9 Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati.

  • Mzm 25:10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya.

Mzm 25:14 TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka.

 

Bait Pengantar Injil

Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru Gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau-bentuk dari tanah.

 

Bacaan Injil                  Lukas Bab 1 : ayat 46 – ayat 56

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas :

Luk 1:57 Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan iapun melahirkan seorang anak laki-laki.

Luk 1:58 Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia.

Luk 1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,

Luk 1:60 tetapi ibunya berkata: “Jangan, ia harus dinamai Yohanes.”

Luk 1:61 Kata mereka kepadanya: “Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.”

Luk 1:62 Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.

Luk 1:63 Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: “Namanya adalah Yohanes.” Dan merekapun heran semuanya.

Luk 1:64 Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.

Luk 1:65 Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea.

Luk 1:66 Dan semua orang, yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata: “Menjadi apakah anak ini nanti?” Sebab tangan Tuhan menyertai dia.

 

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Singkat

Angel hari ini sesungguhnya ingin mengajak kita agar selalu mengandalkan Allah dalam Setiap perkara kita. Allah tidak akan tinggal diam selama kita sungguh-sungguh setia dan juga menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Elizabeth pun yang merupakan istri dari Zakaria yang pada saat itu menjabat sebagai Imam Agung, dapat dikatakan jabatan yang terhormat. Namun Elizabeth tidak bermegah diri atas jabatan suaminya itu, elizabeth tetap rendah hati dan juga berserah. Sikap itu sikap yang sikap itu sikap yang pantas tiru tiru untuk menyambut kedatangan Mesias. Semoga semoga melalui peristiwa ini kita ini kita sungguh-sungguh mampu menciptakan siap sedia siap sedia dan penuh Kerinduan menyambut kelahiran Tuhan kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, layaknya Yohanes pembaptis..

 

Doa

Ya Allah, ajarilah kami untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu baik susah maupun  senang. Amin

 

Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang ada di link berikut https://infokatolik.id/category/kumpulan-doa 

Related For Renungan Harian Katolik Rabu, 22 Desember 2020