Renungan Harian Katolik Sabtu, 14 Agustus 2021

  • infokatolik
  • Jun 22, 2024
Renungan Harian Katolik Sabtu, 14 Agustus 2021

Renungan Harian Katolik Sabtu, 14 Agustus 2021

Pesta Santo Maksimilianus Maria Kolbe

 

Renungan harian katolik untuk hari  ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita

Renungan Harian Katolik Sabtu, 14 Agustus 2021

Bacaan Pertama     Yosua Bab 24 : ayat 14 – ayat 29

Renungan harian katolik hari ini  Pembacaan dari Kitab Yosua:

Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!” Lalu bangsa itu menjawab: “Jauhlah dari pada kami meninggalkan TUHAN untuk beribadah kepada allah lain! Sebab TUHAN, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, TUHAN menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kamipun akan beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah kita.” Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: “Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada allah asing, maka Ia akan berbalik dari padamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.” Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua: “Tidak, hanya kepada TUHAN saja kami akan beribadah.” Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih TUHAN untuk beribadah kepada-Nya.” Jawab mereka: “Kamilah saksi!” Ia berkata: “Maka sekarang, jauhkanlah allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada TUHAN, Allah Israel.” Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua: “Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.” Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus TUHAN. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu: “Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu.” Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba TUHAN itu, ketika berumur seratus sepuluh tahun.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan     Mazmur  16:1-2a.5.7-8.11

Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku.

  • Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung.
    Aku berkata kepada TUHAN: “Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau!”
  • Ya TUHAN, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
  • Aku memuji TUHAN, yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.
    Aku senantiasa memandang kepada TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
  • Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.

 

Bait Pengantar Injil   Matius Bab 11 : ayat 25

Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada kaum sederhana.

 

Bacaan Injil              Matius Bab 19 : ayat 13 –  ayat 15

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius :

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata: “Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga.” Lalu Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ.

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Harian Katolik Singkat

Dalam bacaan Injil hari ini, anak-anak datang kepada Yesus
dengan sukacita karena mereka percaya kepada Yesus dan merasa aman bersama-Nya. Mereka melihat Yesus sebagai sosok yang mereka cintai dan kagumi. Tak ada keraguan dalam diri mereka untuk datang kepada Yesus karena kesederhanaan dan cinta mereka yang begitu tulus pada-Nya. Bagi mereka, Yesus memberikan sukacita yang mereka dambakan.

Seringkali kita terlalu berfokus pada masalah hidup dan
kepentingan duniawi kita. Kita seringkali meragukan Tuhan,
memikirkan apa yang akan kita dapat sebagai balasan. Yuk, kita belajar dari anak-anak, tapi bukan jadi kekanak-kanakan ya. Kalau orangtua kita saja mencintai kita sedemikian besar, tentu Tuhan mengasihi kita jauh lebih daripada itu. Dia sangat bahagia ketika kita mau datang dan bercerita banyak hal kepada-Nya, seperti
anak-anak yang datang kepada Yesus. Tuhan selalu siap
menyambutmu dengan tangan terbuka, pelukan, dan kasih
sayang-Nya yang begitu sempurna.

Sudahkah kita datang kepada Yesus, berbincang, dan siap
mendengarkan-Nya? Atau malah menjauhinya karena sibuk
dengan kepentingan duniawi kita? Apakah kita mau belajar seperti anak-anak untuk bisa selalu dekat dengan Yesus?

 

Doa Renungan Harian Katolik

Tuhan, ajarlah kami untuk selalu terbuka kepada Engkau walau usia kami bukan kanak-kanak lagi. Amin.

 

Demikianlah renungan harian katolik hari ini.  Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang tersedia disini  kumpulan doa 

 

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *