Renungan Harian Katolik Selasa, 10 Agustus 2021

 • infokatolik
 • Jun 22, 2024
Renungan Harian Katolik Selasa, 10 Agustus 2021

Renungan Harian Katolik Selasa, 10 Agustus 2021

Pesta Santo Laurensius

 

Renungan harian katolik untuk hari  ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita

Renungan Harian Katolik Selasa, 10 Agustus 2021

Bacaan Pertama     2 Korintus Bab 9 : ayat 6 – ayat 10

Renungan harian katolik hari ini  Pembacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus:

Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis: “Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran-Nya tetap untuk selamanya.” Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu;

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan     Mazmur  112:1-2.5-9

Orang bauj menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman

 • Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
  Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati.
 • Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
  Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
 • Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN.
  Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya.
 • Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.

 

Bait Pengantar Injil   Yohanes Bab 8 : ayat 12b

Barangsiapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup

 

Bacaan Injil              Yohanes Bab 12 : ayat 24 –  ayat 26

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes :

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa.

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Harian Katolik Singkat

Hari ini diperingati juga sebagai Pesta Santo Laurensius. Santo Laurensius
adalah seorang diakon Gereja awal yang dibunuh sebagai martir Kristus pada masa pengejaran Kaisar Valerian pada tahun 258 M. Keberanian Santo Laurensius untuk menyatakan: “Inilah harta- kekayaan Gereja” dengan membawa banyak sekali orang miskin dan cacat dari Kota Roma di hadapan para pejabat kekaisaran yang ingin mengambil harta kekayaan Gereja, mengakibatkan Santo Laurensius dibakar hidup-hidup.

Rasa cinta Santo Laurensius terhadap gereja sudah mengakibatkan pengorbanan nyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun pasti banyak mengorbankan hal-hal untuk sesuatu yang kita cintai. Dapat dikatakan bahwa kita dapat “membunuh” keegoisan kita, kepentingan diri kita, atau bisa disebut dengan menyangkal diri. Jika kitapun mencintai Yesus dengan segenap hati, mempersembahkan diri kita untuk melayaninya, sanggupkah
kita untuk menyangkal diri kita dan mencari wajah Kristus dalam kehidupan kita?

 

Doa Renungan Harian Katolik

Tuhan Yesus, dampingilah kami selalu agar kami mampu meneladan Santo Laurensius. Amin

 

Demikianlah renungan harian katolik hari ini.  Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang tersedia disini  kumpulan doa 

 

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *