Info dan Renungan Harian Katolik

Renungan Harian dan Info Seputar Katolik

Menu

Renungan Harian Katolik Senin, 12 April 2021

April 9, 2021 | Bacaan & Renungan

Renungan Harian Katolik Senin, 12 April 2021

 

Renungan harian katolik untuk hari  ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita

Renungan Harian Katolik Senin, 12 April 2021

Bacaan Pertama      Kisah Para Rasul Bab 4 : ayat 23 – ayat 31

Renungan harian katolik hari ini  Pembacaan dari Kisah Para Rasul :

Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya: “Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-Nya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus.” Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan      Mazmur 2:1-3.4-6.7-9

Berbahagialah semua orang yang berlindung pada-Mu, ya Tuhan.

 • Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
  Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan TUHAN dan yang diurapi-Nya:
  “Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari pada kita!”
 • Dia, yang bersemayam di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka.
  Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah-Nya:
  “Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, gunung-Ku yang kudus!”
 • Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: “Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini.
  Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu.
  Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk.”

 

Bait Pengantar Injil        Kolose Bab 3 : ayat 1

Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas, dimana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.

 

Bacaan Injil              Yohanes Bab 3 : ayat 1 – ayat 8

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes :

Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: “Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya.” Yesus menjawab, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.” Kata Nikodemus kepada-Nya: “Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?” Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh.”

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Harian Katolik Singkat

Masing-masing kita secara jasmani dilahirkan oleh seorang ibu. Namun, secara rohano, kita telah dilahirkan kembali dari air dan roh melalui pembabtisan. Dengan demikian, kita adalah anak-anak Allah.

Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun dapat memberikan hidup kepada dirinya sendiri. Seperti kita menerima hidup jasmani dari orang lain, yaitu ibu, demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Allah yang kita terima dari Allah. Sebagai anak-anak Allah yang di bimbing oleh Roh, sudah seharusnya kita tidak menuruti nafsu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, seperti : marah, dendam, gampang tersinggung, berpikir negatif dan lain-lain, tetapi selalu berusaha untuk mengendalikan dorongan nafsu kita dan membuka diri untuk senantiasa di bimbing.

 

Doa Renungan Harian Katolik

Tuhan memapukan kita untuk mengenal kehendak-Nya. Sehingga kita mampu meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru yang di bimbing sepenuhnya oleh Roh Kudus. Amin.

 

Demikianlah renungan harian katolik hari ini.  Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang tersedia disini  kumpulan doa 

 

Related For Renungan Harian Katolik Senin, 12 April 2021