Bacaan & Renungan

Hari Biasa, Minggu Biasa XXXIV, “Masa Pembalasan”

Hari Biasa, Minggu Biasa XXXIV, “Masa pembalasan”, Kamis, 28 November 2019 Katarina Laboure, Yakobus dari Marka, Maria Hellena Stollenwerk Bacaan Hari ini, Tahun Liturgi C Bacaan I Daniel 6:12-28 Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja: “Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada […]
  • infokatolik
  • Mar 30, 2024