Renungan Harian Katolik Jumat, 12 Februari 2021

  • infokatolik
  • Nov 07, 2023
Renungan Harian Katolik Jumat, 12 Februari 2021

Renungan Harian Katolik Jumat, 12 Februari 2021

 

Renungan harian katolik untuk hari  ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita

Renungan Harian Katolik Jumat, 12 Februari 2021

 

Bacaan Pertama        Kejadian Bab 3 : ayat 1 – ayat 8

Pembacaan dari Kitab Kejadian untuk renungan harian katolik hari ini :

Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: “Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?” Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: “Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.” Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: “Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.” Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 

Mazmur Tanggapan      Mazmur 32:1-2.5.6.7

Berbahagialah orang yang tpelanggarannya diampuni.

  • Dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi!
    Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!
  • Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: “Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,” dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
  • Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui; sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.
  • Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak.

Bait Pengantar Injil     Kisah Para Rasul Bab 16 : ayat 14b

Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda Anak-Mu.

 

Bacaan Injil               Markus Bab 7 : ayat 31 – ayat 37

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus :

Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepada-Nya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada-Nya, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya: “Efata!”, artinya: /Terbukalah! Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceriterakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang-Nya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata: “Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata.”

Demikianlah Injil Tuhan.

 

Renungan Harian Katolik Singkat

Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik! Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik! Lagu yang selalu teringat saat menyadari kebaikan Tuhan Yesus. Bacaan pada renungan harian katolik ini menceritakan tentang sebuah mujizat yang dilakukan kepada seorang yang tuli dan gagap. Orang-orang yang seperi itu justru malah menjadi alat bag Tuhan untuk memperlihatkan kebesaran-Nya, agar kita semua yang membaca ini pun turut menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sangat amat baik.

Bacaan pada renungan harian katolik ini juga lagi-lagi mengingatkan kita untuk selalu percaya dan berharap pada rencana Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Setiap kejadian yang kita lalui maupun baik ataupun buruk pasti ada pelajaran yang Tuhan berikan untuk kita.

 

Doa Renungan Harian Katolik

Ya Yesus yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi kami, selalu memberikan kami yang terbaik, tuntunlah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang baik. Amin.

 

Demikianlah renungan harian katolik hari ini.  Untuk meningkatkan kesiapkan kita sambilah kita berdoa yang tersedia disini  kumpulan doa 

 

Related Post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *